Ny strategi för klimat- och energiarbetet              

Publicerad
2010-11-08
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Klimat och energi

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet södra Småland har gemensamt tagit fram en ny strategi för klimat- och energiarbetet i länet. Den nya strategin ska bidra till att länets miljömål inom klimat- och energiområdet uppfylls.

Ja 

– Det här dokumentet är startskottet för ett aktivare klimat- och energiarbete i vårt län. Det är också frukten av ett fördjupat samarbete mellan två regionala aktörer som ser nyttan av att samverka i strategiskt viktiga frågor. Kronobergs län tillhör världseliten inom klimatområdet, låt oss dra nytta av det, säger landshövding Kristina Alsér.

Strategins syfte är att bidra till uppfyllelsen av länets miljömål inom klimat- och energiområdet.

Som övergripande strategi är inriktningen att så många som möjligt i länet, såväl företag och organisationer, som enskilda medborgare, engageras för att vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan, anpassade till var och ens förutsättningar och resurser.

Strategin uppmärksammar även fyra viktiga åtgärdsområden:
1. Minska utsläppen från resor och fordon.

2. Smartare användning av el och värme.

3. Öka användningen av förnybar energi.

4. Främja näringslivets klimat- och energiarbete.

Läs hela strategidokumentet här.

 

För mer information kontakta:

Per-Anders Persson, tfn 0470-864 62
per-anders.persson@lansstyrelsen.se

 

Senast uppdaterad: 2010-11-08