Livsstil Kronoberg snappar upp cannabis-debatten   

Publicerad
2010-11-05

Just nu pågår en livlig debatt kring om cannabis bör legaliseras eller inte, både nationellt och internationellt. Livsstil Kronoberg tar fasta på detta och lyfter frågan under en konferens den 9 november. Temat för dagen är ”Cannabis – inkörsport eller myt?”.

Ja 

Den debatt som förs på politisk nivå handlar om hur restriktiva i lagstiftningen vi bör vara mot droger som cannabis. – Föreställningen om cannabis som en ”lätt” drog är en vanlig myt i Sverige och andra i-länder. Att cannabis inte skulle vara farligt och därmed bör legaliseras är inte en sanning, utan en tes som bör debatteras, säger Katarzyna Musial, läns­samordnare i alkohol- och drogfrågor på Länsstyrelsen.  

”Cannabis – inkörsport eller myt?” syftar till att sprida kunskap om cannabis, dess utbredning och effekter. Dessutom kommer möjligheter till förebyggande insatser och värdefulla motargument att diskuteras.

Vanligtvis sprids narkotika i kamratkretsen och särskilt under den inledande fasen av experiment och missbruk. Här spelar samhället en stor roll i det preventiva arbetet. Därför vänder sig konferensen främst till anställda inom yrken där kontakt med människor är en stor del av vardagen.

Livsstil Kronoberg är ett nätverk som utgår från ett folkhälsoperspektiv med fokus på alkohol- och drogförebyggande samt brottsförebyggande arbete. I nätverket ingår Länsstyrelsen i Kronobergs län, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet södra Småland och Polismyndigheten Kronoberg.

Dagens program hittar du här.

 

Frågor om seminariet kan ställas till:

Katarzyna Musial, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 0470‐864 23
E‐post: katarzyna.musial@lansstyrelsen.se

Britt‐Marie Falk, Landstinget Kronoberg
Telefon: 0470‐58 67 55
E‐post: britt‐marie.falk@ltkronoberg.se

Marita Eriksson, Regionförbundet södra Småland
Tel: 0470‐77 85 13
E-post: marita.eriksson@rfss.se

Åke Almqvist, Polismyndigheten Kronoberg
Tel: 070 209 52 71
E‐post: ake.almqvist@polisen.se

Senast uppdaterad: 2010-11-05