Fortsatta statliga medel till Hus med historia 

Publicerad
2010-10-11

Regeringens lyckade satsning på Hus med historia fortsätter. Satsningen innebär att hembygdsföreningar kan söka bidrag för upprustning av sina byggnader. Sveriges hembygdsförbund samordnar projektet och Länsstyrelsen fattar beslut om bidragen. 

Ja 

Hus med historia avser att lyfta fram det lokala kulturarvet, att med vård av byggnaderna som utgångspunkt skapa aktiviteter som lockar besökare och främjar intresset för historien.

Under 2010 har härigenom hembygdsföreningarna i Annerstad, Hamneda, Moheda, Odensjö, Skatelöv och Yxnanäs kunnat få ekonomiskt stöd med totalt 545 000 kr. Åtgärder har omfattat måleriarbeten, fönsterrenovering och takomläggning samt byggnadsvårdskurser.

Bidrag kan sökas för exteriör och interiör restaurering med traditionella material och metoder. Under 2011 inriktas satsningen särskilt mot informationsinsatser i samband med byggnadsåtgärder, exempelvis byggnadsvårdsdagar, kurser, seminarier samt andra aktiviteter som lockar fler till hembygdsgårdarna och fördjupar kunskaperna om gamla tekniker och material.

Sista ansökningsdagen till Länsstyrelsen för 2011 är den
31 oktober 2010.

För mer information kring enskilda objekt: http://www.husmedhistoria.se/

Ansökningsblanketter finns att tillgå på Sveriges hembygdsförbunds eller Länsstyrelsens blankettsida.

 

Har du frågor kontakta:

Dennis Olsson, Kulturmiljöhandläggare, tfn: 0470-864 31

Kjell Gustavsson, Ordf. i Kronobergs läns hembygdsförbund, tfn: 0470-611 65

Heidi Vassi, Länsantikvarie, tfn: 0470-864 88

 

Senast uppdaterad: 2010-10-13