Från asyl till arbete – ett nytt arbetssätt i Kronoberg 

Publicerad
2010-09-07

Länsstyrelsen, Migrationsverket,  Arbetsförmedlingen, Regionförbundet, Försäkringskassan och Landstinget har gemensamt tagit fram en regional plattform för en god integration - Från asyl till arbete.

Ja 

I samband med undertecknandet bildades även Integrationsråd Kronoberg, med landshövding Kristina Alsér som sammankallande.

 

En reform om nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden är beslutad i Riksdagen och träder i kraft den 1 december. För att bidra till att reformen blir framgångsrik görs en nystart i samarbetet mellan de regionala parterna. 

 

En plattform för en god integration i Kronobergs län - Från asyl till arbete - har därför tagits fram. Plattformen är ett gemensamt åtagande för samtliga regionala undertecknande parter. Ambitionen är att erbjuda en individuellt anpassad introduktions- och etableringsverksamhet. Hänsyn ska tas till personens förmåga, kunskaper och erfarenheter och tonvikten ska ligga på utbildning, validering, praktik och arbete.

 

Landshövding Kristina Alsér anser att plattformen blir ett stöd för de lokala parterna i arbetet med nyanlända. Det systematiska och strategiska samarbetet mellan myndigheter borgar för ett bra resultat. Samverkan har blivit ett småländskt signum och kanske kan vårt arbetssätt spridas till andra.

Läs plattformen Från asyl till arbete här.

 

För frågor kontakta integrationsdirektör Gisela Andersson, tfn 0470 – 864 19

Senast uppdaterad: 2010-09-07