Ny Klimat- och energistrategi för Kronobergs län 

Publicerad
2010-06-28

Ja 

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet södra Småland har i samverkan tagit fram en ny regional klimat- och energistrategi, för att ange riktningen för arbetet med att minska utsläppen av klimatgaser.

- För att nå regionala och nationella klimatmål krävs att så många som möjligt i länet, företag, organisationer och enskilda medborgare, engageras för att vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan säger Marie-Louise Hilmersson, förbundsordförande i Regionförbundet södra Småland.  Förbundsstyrelsen antog i onsdags den nya strategin.

Strategin innebär en bred satsning på åtgärder med dessa huvudinriktningar:  

1.      Minska transporternas utsläpp

2.      Fortsätt energieffektivisera

3.      Öka andelen förnybar energi

4.      Utveckla klimat- och miljödrivet näringsliv

- Regionförbundet och Länsstyrelsen har en viktig roll för att få igång, vidareutveckla och samordna omställningen till ett fossilbränslefritt län. De viktigaste arbetsuppgifterna består i att utveckla klimatanpassade planeringsunderlag och styrdokument samt fylla det informationsbehov som finns i länet säger Per-Anders Persson, klimat- och energisamordnare vid länsstyrelsen i Kronobergs län.

Sammanlagt beskrivs ett femtiotal åtgärder och åtgärdsgrupper i strategidokumentet, till uppmuntran och vägledning för alla som vill minska sin klimatpåverkan.

Läs mer om Regional klimat- och energistrategi 2010

 

Kontaktperson:

Per-Anders Persson, tel 0470-86 462

 

Senast uppdaterad: 2010-06-28