Omhändertagande av djur 

Publicerad
2010-05-28

Ja 

Polisen har idag omhändertagit 21 vuxna nötkreatur och 11 kalvar i Alvesta kommun efter beslut av Länsstyrelsen. Omhändertagandet har förlöpt på ett bra sätt och en god samverkan mellan Länsstyrelsen, Polismyndigheten i Kronobergs län, Farmartjänst, KLS och distriktsveterinär har uppnåtts. Orsaken till omhändertagandet var att djurägaren inte har följt Länsstyrelsens tidigare beslut om föreläggande att stödutfodra sina magra nötkreatur. Nötkreaturen har omplacerats och får nödvändig vård och skötsel.

 

Kontaktperson:

Länsveterinär Fredrik Holm, tfn 0470-864 36

Senast uppdaterad: 2010-06-01