Earth Hour - en global klimatmanifestation 

Publicerad
2010-03-26
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Klimat och energi

Lördagen den 27 mars genomfördes den s.k. Earth Hour, en symbolisk global symbolisk klimatmanifestation. Över hela världen släckte människor, företag, organisationer, kommuner osv ljus för att visa beslutsfattarna att det är dags att agera i klimatfrågan att man är en del av lösningen.

Ja 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med klimatfrågan i flera olika projekt och som en integrerad del i våra olika verksamhetsområden. Genom att delta i Erth Hour visas på sambandet mellan energikonsumtion och klimatpåverkan.

Länsstyrelsen släckte symboliskt ned Residenset vid Stortorget i Växjö i samband med manifestationen.

Läs mer om Earth Hour på Växjö kommuns hemsida

Senast uppdaterad: 2010-03-29