Länsstyrelsen överklagar Miljödomstolens dom i ärendet om Bolmentunneln. 

Publicerad
2010-03-19
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Vatten och vattenanvändning

Ja 

Sydvatten AB har överklagat Miljödomstolens dom i ärendet om klagomål över bortledande av grundvatten och frågan nu ska avgöras i högsta instans, Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Länsstyrelsen i Kronobergs län anser att den miljörättsliga fråga som behandlas i miljödomstolens dom är av mycket stor principiell betydelse. Genom att  även länsstyrelsen överklagar ärendet vill myndigheten säkerställa att frågan blir allsidigt belyst.

  - Vi konstaterar att Miljödomstolen i detta ärende gått på en linje som står i strid med flera andra avgöranden i högsta instans, säger miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson. Eftersom tillstånd och domars rättsverkan har stor betydelse för alla som bedriver miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, stora som små, och inte minst för de som döms att tåla störningarna, så är det viktigt att tillsynsmyndigheterna har en klar praxis att luta sig mot.

Kontaktperson
Miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson, tfn 0470-864 68

Bilaga: Länsstyrelsens överklagande

 

Senast uppdaterad: 2010-06-01