Upptaktsmöte för länets nya Viltförvaltningsdelegation 

Publicerad
2010-03-17
Kategori
Djur & natur
Ämnesområde
Jakt och vilt

Ja 

Regeringen har beslutat att regionala viltförvaltningsdelegationer ska upprättas under år 2010. På fredag den 19 mars träffas länets nya viltförvaltningsdelegation för första gången på residenset i Växjö. Vid detta möte presenteras delegationens ledamöter och en övergripande genomgång av dess arbetsuppgifter kommer att ske.

Viltförvaltningsdelegation är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Delegationerna ersätter nuvarande viltvårdsnämnder och regionala rovdjursgrupper. Till skillnad från tidigare nämnder och grupper kommer viltförvaltningsdelegationerna inte enbart att vara rådgivande, utan beslutande.

Landshövding Kristina Alsér är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Länsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i den:

Politiska företrädare        
Nils Posse                     Anna Tenje
Torbjörn Gustafsson       Annelill Davidsson
Eva Johnsson                Ingegerd Lennartsson
Monica Haider               Agneta Eriksson
Joakim Pohlman            Mats Öhrn

Trafiksäkerhet och illegal jakt
Lars-Erik Nilsson            Robert Loeffel

Jakt och viltvård               
Cristina Haraldsson        Martin Wikerstål

Naturvårdsintresset         
Per-Erik Larsson             Kaj Johansson

Friluftsintresset                
Nils-Ragnar Samuelsson     Vakant

Ägare och brukare av jordbruksmark
Cecilia Engström             Lennart Johansson

Lokalt näringsliv och turism                   Vakant                          Vakant

Skogsnäring                      
Marie Larsson Stern        Lars Ove Johansson

Yrkesfiske   
Jan Erik Karlsson           Mats Ingemansson

Läs mer om viltförvaltningsdelegationen här  

 

Representanter för media inbjuds till en pressinformation kl 11.45 

Plats: Residenset, Stortorget, Växjö

Kontaktperson:
Roland Kroon, 0470-86453
Informationschef Michael Sundholm, 0470-86139

Senast uppdaterad: 2010-06-01