Nätverket SIP får Kronobergs läns jämställdhetspris 2009 

Publicerad
2010-02-04
Kategori
Människa & samhälle
Ämnesområde
Jämställdhet

Ja 
Sofie Sjöstrand och Hanna Petterson, Nätverket SIP, tog emot 2009 års jämställdhetspris från Landshövding Kristina Alsér
Sofie Sjöstrand och Hanna Petterson, Nätverket SIP, tog emot 2009 års jämställdhetspris från Landshövding Kristina Alsér

Kronobergs läns jämställdhetsråd har beslutat att tilldela Nätverket SIP 2009 års jämställdhetspris.  

SIP står för samhällsförändring i praktiken och är ett paraplynätverk. Idag finns två riksorganisationer, en projektförening och ett bolag samlat under paraplyet. Nätverket SIP driver projekt, stödjer föreningsverksamhet och arbetar med uppdrag. Nätverket har verksamhet inom olika områden, några exempel är kultur, entreprenörskap, föreningar, jämställdhet, utbildning och internationella frågor.  

Motivering:
Genom ett flexibelt och engagerande arbetssätt uppmuntrar Nätverket SIP unga människors företagsamhet och entreprenörskap där särskilt unga kvinnor fått ett stöd i att växa. Nätverket SIP har varit inspiratör i arbetet med Bevisboken, en skrift om jämställdhet som främst vänder sig till unga män, samt till bildandet av föreningen Grrl Tech där fokus ligger på hur  jämställdhetsarbetet kan bedrivas på bred front. 

 

 

Senast uppdaterad: 2010-06-01