Lottning tar vid när valresultatet är sluträknat  

Publicerad
2010-09-29

Ja 

Om det vid fördelningen av mandat mellan eller inom partier uppstår en situation där två eller flera partier eller två eller flera personer får lika röstetal sker lottning om vem som ska ha mandatet. Vid den slutliga sammanräkningen av kommunvalen ska lottning ske för fördelning inom partierna i fyra fall i Kronobergs län:

  • Lottning ska ske för Alvesta kommun avseende mandat 3 för Sverigedemokraterna
  • Lottning ska ske för Lessebo kommun avseende mandat 1 för Moderata samlingspartiet
  • Lottning ska ske för Tingsryds kommun avseende ersättare för Mats Örnberg, Sverigedemokraterna
  • Lottning ska ske för Växjö Norra, Växjö kommun, avseende mandat 1 för Kristdemokraterna

Lottningen kommer att ske i Länsstyrelsens café, klockan 14.30 onsdagen den 29 september.

Massmedia inbjuds att närvara vid förrättningen. 

 

Välkomna!

 

För ytterligare information kontakta

Chefsjurist Lena Stjernqvist, tfn 0470 – 861 77

Senast uppdaterad: 2010-09-29