Bidrag till "Hus med historia" 

Publicerad
2010-04-06
Kategori
Samhällsplanering & kulturmiljö
Ämnesområde
Byggnadsvård

Ja 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har tilldelats 555 000 kr inom projektet Hus med historia för 2010. Under april månad kommer Länsstyrelsen i samarbete med Kronobergs hembygdsförbund att fördela bidraget till de hembygdsföreningar som blivit beviljade bidrag. Totalt 20 ansökningar har inkommit.

Inom projektet Hus med historia har i år 12 miljoner fördelats, av totalt 30 miljoner, för byggnadsvård och informationsinsatser vid landets hembygdgårdar under 2010 och 2011.  Genom satsningen uppmärksammas hembygdsföreningarnas arbete med att på lokal nivå bevara lokala byggnadstraditioner och sprida kunskap om äldre tider och traditioner.

De föreningar som får bidrag inom Hus med historia kommer att finnas på  Sveriges Hembygdsförbunds hemsida 

 

Har du frågor kontakta:

Bebyggelseantikvarie Annette Peterson 0470-861 62, 076-127 18 61

Ordf. Kjell Gustavsson 0470-611 65 Kronobergs läns hembygdsförbund

Länsantikvarie Heidi Vassi 0470- 864 88

Senast uppdaterad: 2010-06-01