Strategiskt samtal om småskalig vattenkraft i Kronobergs län 

Publicerad
2010-03-30
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Vatten och vattenanvändning

Ja 

Det finns behov av att öka andelen förnybar energi och det finns intressen som vill bygga ut länets småskaliga vattenkraft. Samtidigt finns det behov och intressen som värnar de oreglerade vattendragens framtid. Dessutom finns det regler och lagar som styr detta.

Länsstyrelsen har mot bakgrund av behovet av dialog och de målkonflikter som följer av vattenkraftsutbyggnad, bjudit in företrädare för vattenkraftsbranschen, kommuner och ideella organisationer för ett samtal.  Syftet med samtalet är att lägga alla korten på bordet och visa på hot och möjligheter med småskalig vattenkraft och klargöra rollfördelningen. Länsstyrelsen erbjuder  representanter för media möjligheten att närvara vid samtalet den 31 mars 2010.

Datum: Onsdagen den 31 mars 2010
Tid: 15.00-18.00
Plats: Länsstyrelsen i Växjö

Program
1. Inledning, landshövding Kristina Alsér
2. Energi kontor Sydost - Rural RES, projektledare Johnny Lilja
3. Svensk Vattenkraftförening, branschföreträdare
4. Länsstyrelsen
• Mål, politiken, miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson
• Regelverket, funktionsansvarig Andreas Hedrén
• Bidrag, Andreas Hedrén m.fl.
5. Barsbro – ett exempel ur verkligheten projektledare Frank Gunnarsson
6. Kommunperspektivet, Växjö + Tingsryd
7. Diskussion – behov av planeringsunderlag.

Kontaktperson: Andreas Hedrén
Telefon: 0470-864 83
e-post: andreas.hedren@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2010-03-30