Benägenheten att servera alkohol till kraftigt berusade gäster har minskat 

Publicerad
2009-11-25

Resultatet från 2009 års studie indikerar en positiv trendutveckling, där benägenheten att servera alkohol till kraftigt berusade gäster har minskat.

Ja 
stokfritt_logo2.jpg
Arbetet med att implementera arbetsmetoden Ansvarsfull Alkoholservering - Stökfritt - i Kronobergs län har nu pågått i sex år. Som en del i uppföljningsarbetet genomförs berusningsstudier där syftet är att undersöka restaurangers och krogars benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade personer. För tredje gången har Länsstyrelsen genomfört berusningsstudier. Resultatet från 2009 års studie indikerar en positiv trendutveckling, där benägenheten att servera alkohol till kraftigt berusade gäster har minskat. Resultaten jämförs med 2004 och 2007 års siffror.   Här finns en länk till rapporten (pdf)
Senast uppdaterad: 2009-11-25