En epok går i graven 

Publicerad
2009-12-01

I mer än hundra år, ända sedan 1907, har Länsstyrelserna handlagt körkortsfrågor åt länets innevånare. Den 1 januari 2010 lämnas denna verksamhet över till Transportstyrelsen.

Ja 

Denna verksamhetsövergång berör 10 medarbetare. Den fast anställda personalen kommer att få nya arbetsuppgifter inom Länsstyrelsen, och ett antal tidsbegränsade anställningar kommer inte att förlängas. I och med överlämnandet kommer två medarbetare att avsluta sitt yrkesverksamma liv. Sammanlagt har de nästan 90 anställningsår på Länsstyrelsen!

Just nu pågår arbetet med att packa ned de avslutade ärenden från arkivet, som i slutet av december skall skickas över till Transportstyrelsen. Eftersom detta merarbete tar mycket tid i anspråk kommer Trafikfunktionen att tvingas hålla begränsade telefon- och öppettider under december månad. Man kommer även att ha begränsade resurser för den löpande ärendehandläggningen  och mycket måste läggas åt sidan.

- Vi kommer att ha telefon- och besökstid under tisdagar mellan 8.00 och 16.00, från och med den 1 december, säger Anna Kämpe, som är funktionsansvarig för trafikfunktionen. Det är mycket arbete med att packa ned de ungefär 4000 arkiverade akterna som skall sändas över till den nya myndigheten och därtill kommer de ärenden som inte är avslutade än. Trots en hel del helgarbete måste vi därför lägga vissa delar av arbetet åt sidan för att överföringen skall kunna ske på ett så smidigt sätt som möjligt så att Transportstyrelsen kan komma igång med sitt jobb vid årskiftet.

Kontakt i detta ärende
Anna Kämpe, länsjurist och funktionsansvarig Trafikfunktionen 0470-86184
Lena Stjernqvist, Enhetschef Förvaltningsenheten 0470-86177

Senast uppdaterad: 2009-12-03