Ändrat fågelskydd i Åsnen 

Publicerad
2009-04-29

I Åsnen lever fågelarter som inte får sina ungar flygfärdiga om de störs av människor under sin häckning. För att värna fåglarna har Länsstyrelsen efter diskussion med markägare, fiskare, närboende och ornitologer ändrat området med tillträdesförbud kring Harö i Naturreservatet Utnäsuddens övärld, i östra Åsnen

Ja 

Tillträdesförbud och fågelskyddsområden finns för att växter, fåglar eller andra djur som inte klarar mänsklig störning ska få möjlighet att fortleva. Idag utgör fågelskyddsområden mindre än fem procent av Åsnens areal.

Med det nya beslutet blir det förbjudet för allmänheten att beträda Harö och en zon på ca 500 meter ut från Harös stränder under perioden 1 februari till 15 augusti. Detta innebär samtidigt att det nu blir fritt fram att besöka Gråöarna och Viöarna och passera mellan Slungöarna och Korvholmen.

Den som är markägare eller innehar fiskerätt har fortfarande rätt att besöka sin egen mark eller vatten under hela året. Länsstyrelsens vädjar dock till alla att tänka på att inte uppehålla sig på ställen där känsligt fågelliv kan störas.

Karta

Mer information om fågelskyddsområden:

 

Frågor besvaras av:

Martin Unell, Länsstyrelsen, 0470/861 49

Elisabet Ardö, Länsstyrelsen, 0470/861 40

Senast uppdaterad: 2009-04-29