Företagsstöd

Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet

Stödet ska främja tillväxt, konkurrenskraft, företagande och sysselsättning, och har dessutom höga ambitioner för miljön.

Läs mer om företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Glasrikesmiljonen

Glasrikesmiljonen är ett tillfälligt särskilt företagsstöd speciellt avsett för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i Glasriket. Tanken är att med ett investeringsstöd på en betydlig högre nivå, 1-1,2 Mkr, än vad som har varit vanligt i dessa regioner, bidra till större investeringar för hållbar tillväxt.

Glasrikesmiljonen är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Kronobergs län och regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i Glasriket.

För ytterligare information se Regionförbundet Kalmar.

I projektet deltar också Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge kommuner. Mindre och medelstora företag som investerar i verksamhet i Glasrikets kommuner fram till oktober 2016 har nu möjlighet att erhålla detta extra stöd i form av ett investeringsbidrag på maximalt 25 %. Detta innebär att investeringen måste vara på minst 4-5 miljoner kronor. 

Läs mer om Glasrikeuppdraget.