Undersökningar

Olika typer av undersökningar som utförs i förorenade områden.
Provtagning vid Transjö glasbruk

Översiktliga undersökningar
De inledande provtagningarna på ett förorenat område kallas för översiktliga undersökningar. De utförs för att bekräfta misstankarna från inventeringen om att ett område är förorenat. Översiktliga undersökningar utförs också ofta i samband med nedläggning eller flytt av en verksamhet. Kostnaden för en översiktlig undersökning är cirka 150 000 kronor. Läs mer>>

Huvudstudie
I en huvudstudie genomförs detaljerade undersökningar för att avgränsa olika typer av föroreningar. En huvudstudie genomförs framför allt för de efterbehandlingsobjekt där riskerna efter de översiktliga undersökningarna bedömts vara mycket stora. I en huvudstudie utgör provtagning och analys ofta endast en mindre del av kostnaden. Kostnaden för en huvudstudie är cirka 1 000 000 kronor. Läs mer>>

Övriga undersökningar
I samband med till exempel nybyggnationer eller lednings-dragningar inom ett förorenat område kan det krävas undersökningar för att  tillsynsmyndigheten skall kunna avgöra om det går att schakta inom det aktuella området. Dessa undersökningar berör oftast bara en liten del av ett förorenat område.

 Content Editor

​Information till närboende

 

Glasbruksprojektet

Ett samarbetsprojekt som pågick 2006-2007 mellan länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län. Läs mer>>