Nättrabyån

Nättrabyån rinner från sjön Kvesen vid Yxanäs söderut till havsmynningen i Nättraby. 
Nättrabyån