Mörrumsån

Mörrumsån har störst avrinningsområde av de vattendrag som mynnar utmed Blekingekusten. Källområdena är belägna norr om Ramkvilla. Ån rinner sedan söderut genom sjöarna kring Växjö och Alvesta vidare genom sjön Åsnen. Mynningen i havet ligger ca 4 km söder om Mörrum.
Mörrumsån