Lyckebyån

Lyckebyån är drygt 100 km lång och har en utbredning från Kosta i sydöstra Småland till Lyckeby öster om Karlskrona i Blekinge.
Lyckebyån