Bräkneån

Bråkneåns källflöde ligger i ett område öster om Ingelstad söder om Växjö. Ån rinner sedan söderut och mynnar i havet ca 6 km söder om Bräkne-Hoby.

Beskrivningen av avrinningsområdet är uppdelad på sex underrubriker, vilka finns i kolumnen till vänster.
Bräkneån