Konsekvenser och åtgärder

Klimatförändringarna kommer att beröra de flesta system och verksamheter som vi är beroende av, precis som det mesta påverkas av väder och klimat idag. Regn, torka, stormar och årstider, allt sammantaget ger förutsättningarna för naturmiljön och samhället.

Här samlas information som om klimatförändringarnas effekter på samhället och olika verksamheter, samt verktyg och metoder för klimatanpassning.


Värmeböljor Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har under 2016 och 2017 arbetat med att ta fram och sammanställa kunskapsunderlag om hälsoeffekter av värmebölja och risker samt vad som går att göra åt dem. Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet. Klimatförändringen kommer förstärka effekter av framtida värmeböljor.

Läs mer här


Rapport: Kronobergs län och klimatförändringarna 1.0

En kartläggning av klimateffekter, hot och möjligheter i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över väntade klimatförändringar i länet och de konsekvenser som de kan leda till. Bebyggelse, teknisk försörjning och skogsbruk är några områden som berörs. Det handlar också om hur vi kan arbeta för att möta förändringarna.

Klicka här för att läsa rapporten

 

Scenarier för risk- och sårbarhetsanalys - Värmebölja och Skyfall

Länsstyrelsernas klimatanpassningsnätverk har tagit fram två händelsescenarier som får användas fritt av organisationer som vill analysera sin beredskap för nuvarande och framtida värmeböljor och eller skyfall.

Klicka här för att läsa scenariot

 

Goda exempel på kommunal klimatanpassning

Här finns en sammanställning av exempel på svenska kommuner som arbetar med klimatanpassning på olika sätt.

 

Kommunala handlingsplaner för klimatanpassning

Ett sätt att börja arbeta med klimatanpassning i en kommun är att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning. I länet har Ljungby och Växjö valt att ta fram kommunala handlingsplaner för klimatanpassning.

Ljungby klimatanpassningsplan
Växjö klimatanpassningsplan