Nationella minoriteter 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

 

Kontakta oss

Stockholm
Stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤Stockholm snabela lansstyrelsen punkt se

Information

Länsstyrelsen och Sametinget är ansvariga för denna verksamhet.

www.lansstyrelsen.se/stockholm