Medborgarskap 

Länsstyrelsen tar emot anmälan om svenskt medborgarskap från dig som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island. Om du är medborgare i ett annat land ska du vända dig till Migrationsverket.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000

Information

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

www.lansstyrelsen.se/skane