Lönegaranti 

Länsstyrelsen ansvarar för att betala ut uppsägningslön till anställda vid företag i länet som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion, efter beslut av konkursförvaltaren.

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000

Information

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

www.lansstyrelsen.se/skane