Livsmedelskontroll

Mackor med ägg och sill

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelskontrollen och för att kontrollera primärproducenterna av livsmedel.

Primärproduktion av foder och livsmedel

För att djuren, och i slutänden även människor, ska må bra är det viktigt att foder till djuren produceras, hanteras, lagras, transporteras och används på ett säkert sätt. Primärproduktionen är första ledet i livsmedelskedjan och omfattar bland annat produktion av kött, mjölk, spannmål, grovfoder samt framställning av foderblandningar. Primärproduktionen kontrolleras i flera led av Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Dessutom ingår jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp samt lagring och transport av både foder och livsmedel. Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade, och det finns regler om vilka tillsatser, läkemedel, genmodifieringar med mera som är tillåtna.

 

Livsmedelskontroll

Syftet med livsmedelskontrollen är att den mat du äter ska vara säker och att du inte ska bli sjuk av den. Kommunerna kontrollerar att den som producerar och säljer mat har tillräckliga goda kunskaper och lokaler för att klara detta. Länsstyrelsen granskar kommunernas livsmedelskontroll för att se att denna sköts på ett bra sätt. Kommunens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.

 

 Trikinundersökning

Livsmedelsverket rekommenderar, att allt kött som kan ha trikiner (exempelvis vildsvin) och som ska konsumeras, ska provtas och undersökas. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala tar emot prover för undersökning. På SVA:s hemsida finns beskrivet hur prov ska tas ut och skickas in. Där finns också en remiss för utskrift som ska medfölja provet till laboratoriet. Kostnad för ett enstaka prov är för närvarande 100 kronor plus moms för undersökning på ett vildsvin.