Eldningsförbud

Aktuella uppgifter om brandrisk och eldningsförbud i Kronobergs län.

Aktuella uppgifter om bedömning av brandrisk och beslut om eldningsförbud i Kronobergs län får du genom att klicka här.

Här tillhandahålls en översiktlig karttjänst som redovisar de beslut om eldningsförbud som gäller generellt för Kronobergs län eller speciellt för kommuner i länet. Den sammanvägda bedömningen av brandrisken redovisas också löpande. Detta även om risken inte genererar förbud mot eldning utan mera allmänna rekommendationer om att undvika eldning eller särskilda krav i samband med bränning. 

Feuerverbot Information om eldningsförbud på tyska, öppnas i nytt fönster

Restrictions on the lighting of fires Information om eldningsförbud på engelska, öppnas i nytt fönster

 

Eldningsförbud
Eldningsförbud kan utfärdas av Länsstyrelsen generellt för Kronobergs län, när detta bedöms skäligt i förhållande till prognosunderlag för brandrisk. (Jmf 07FS 2009:16)

Kommuner kan besluta om lokala eldningsförbud eller undantag från generella eldningsförbud.

Allt uppgörande av öppen eld utomhus är förbjudet då det råder eldnings­förbud, om inte särskilt tillstånd inhämtas av kommunen. Förbudet gäller även iordningställda eldstäder, om dessa inte godkänts av kommunens räddningstjänst.

Grillning med grillkol/briketter i camping-/trädgårdsgrillar på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag är dock tillåtet. När brandrisken är hög, gäller det dock att vara mycket försiktig även i samband med grillning.

Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Alla aktuella uppgifter om eventuella utfärdade eldningsförbud presenteras på Länsstyrelsens hemsida. Uppgifter om allmän brandrisk och generella eldningsförbud i länet kan även inhämtas genom att ringa en telefonsvarare med nummer 0470-186 80. I övrigt lämnas uppgifter om eldningsförbud vanligen av lokalradion.

Allmänt om eldning

Att göra upp eld medför ett ansvar för den som eldar, då det alltid innebär en viss risk. Undvik därför att elda när risken för brandspridning är hög, även om det inte råder eldningsförbud. På vissa platser kan det av andra skäl finnas begränsningar eller särskilda förbud mot eldning, utöver de generella eldningsförbuden vid hög brandrisk. Detta kan gälla tätorter, naturreservat etc.

Vid eldning bör du alltid tänka på att ha lämplig utrustning till hands för att kunna begränsa och släcka elden effektivt (t.ex. vatten, ruska, räfsa och spade). Var särskilt noga med att kontrollera att elden är ordentligt släckt innan du lämnar platsen.