Livsstil Kronoberg 

Livsstil Kronoberg är ett nätverk som utgår från ett folkhälsoperspektiv med fokus på alkohol- och drogförebyggande samt brottsförebyggande arbete. Syftet med verksamheten är att i ett gemensamt forum mellan myndigheter och organisationer stärka det förebyggande arbetet utifrån gemensamma mål och prioriteringar med utgångspunkten att alla bär ett ansvar att arbeta med folkhälsofrågor.  

Ledningsgruppen
Ledningsgruppen, som består av landshövding, länspolismästare, regiondirektör, landstingsdirektör och länets kommunchefer, prioriterar utifrån nationella mål och riktlinjer. Ledningsgruppen kan ge uppdrag till de egna organisationerna och beslutar om frågor kring det regionala förebyggande arbetet genom den regionala handlingsplanen.

Beredningsgruppen
Beredningsgruppen består av tjänstemän verksamma hos Livsstil Kronobergs huvudmän. Gruppen lämnar förslag på insatser och åtgärder till ledningsgruppen samt rapporterar och följer upp aktiviteter utifrån handlingsplanen. Beredningsgruppen ansvarar för att implementera ledningsgruppens beslut, i vilket också samrådsgruppen har stor del i.

Samrådsgruppen
Samrådsgruppen består av representanter från alla länets kommuner, Landstinget Kronoberg, Polismyndigheten i Kronobergs län, Linnéuniversitetet, idéburna organisationer, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Regionförbundet södra Småland. Gruppen arbetar operativt med att driva frågorna kring det alkohol- och drogförebyggande arbetet och delar ett genomförande- och uppföljningsansvar för handlingsplanen. Kompetensutveckling sker efter behov.

 

Se Youtube filmen från Livsstil Kronoberg,
klicka på bilden nedan.

Youtube film från Livsstil Kronoberg

 

 

Kontakta oss

Anna Ståhl
Samhällsutvecklingsenheten
Anna punkt Stahl snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Stahl snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237182
Jan Borgehed
Alkohol- och tobakshandläggare
Samhällsutvecklingsenheten
jan punkt borgehed snabela lansstyrelsen punkt se¤jan punkt borgehed snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237426