Livsstil Kronoberg

Livsstil Kronoberg är ett nätverk som utgår från ett folkhälsoperspektiv med fokus på alkohol- och drogförebyggande samt brottsförebyggande arbete.

Viktig beslut och svåra val - informationsmöten om ungdomar & alkohol

Svåra val, viktiga beslut och oro. När alkohol blir en del av ungdomarnas liv uppstår många frågor och känslor. Hur kan vi möta dem? 

I april bjöd nätverket Livsstil Kronoberg och fyra av länets kommuner in till informationsmöte om ungdomar och alkohol. Föräldrar/vårdnadshavare och personer som arbetar med ungdomar hade möjlighet att få mer kunskap inom området och ställa frågor till en panel bestående av lokala representanter. 

Polis Scott Goodwin berättade om sina erfarenheter av ungdomar, alkohol och langning och vad man som vuxen kan tänka på för att stötta ungdomar i sin närhet. Lokala aktörer gav en bild av hur det ser ut i kommunerna och berättade var man kan vända sig för att få stöd. 

På varje informationsmöte delades foldern Viktiga beslut och svåra val - om ungdomar och alkohol, ut. Du kan ta del av den på olika språk via länkarna till höger.

Livsstil Kronobergs organisation

Organisationen har funnits sedan 1980 och syftet med verksamheten är att i ett gemensamt forum mellan myndigheter och organisationer stärka det förebyggande arbetet utifrån gemensamma mål och prioriteringar. Utgångspunkten är att alla aktörer i regionen bär ett ansvar att arbeta med folkhälsofrågor.

Nätverket har en beredningsgrupp med representanter från Livsstil Kronobergs huvudmän. Gruppen tar initiativ till och följer upp aktiviteter utifrån den regionala handlingsplanen för ANDT. Gruppen består av representanter från länets kommuner, Region Kronoberg, Polismyndigheten, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen samt idéburna organisationer. Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kring frågor som rör förebyggande arbete står i fokus.