Livsstil Kronoberg 

Livsstil Kronoberg är ett nätverk som utgår från ett folkhälsoperspektiv med fokus på alkohol- och drogförebyggande samt brottsförebyggande arbete. Syftet med verksamheten är att i ett gemensamt forum mellan myndigheter och organisationer stärka det förebyggande arbetet utifrån gemensamma mål och prioriteringar med utgångspunkten att alla bär ett ansvar att arbeta med folkhälsofrågor.

Föräldramöten om cannabis, spice och nätdroger

I mars 2015 erbjuder nätverket Livsstil Kronoberg alla länets föräldrar och övriga intresserade vuxna att delta på ett föräldramöte om cannabis, spice och nätdroger. Vi gör en samlad insats för att ge dig ökad kunskap och en möjlighet att få svar på frågor som vi vet att många föräldrar har. Vid föräldramötet medverkar representanter för skolan, Navet (primärvården), socialtjänsten och polisen. De berättar om det förebyggande arbetet, hur drogerna fungerar och påverkar, vilka tecken du ska vara vaksam på, var hjälp finns samt en lägesbild över ungdomars användande av droger i din kommun. Vi hoppas på ditt deltagande i denna angelägna fråga!

Föräldramötena genomförs på följande platser:

  • 11 mars kl. 18-20, Föreningen Borgen, Sjögatan i Lenhovda
  • 16 mars kl. 18-20, Kulturhuset i Markaryd
  • 17 mars kl. 18-20, Gibson auditorium, Linnerydsvägen 8 i  Tingsryd
  • 18 mars kl. 18-20, Sunnerbogymnasiets aula, Axel Roothsgatan 13 i Ljungby
  • 18 mars kl. 18-20, Folkets hus, Allbogatan 17 i Alvesta
  • 23 mars kl. 18-20, Haganässkolan, Östra Esplanaden i Älmhult
  • 25 mars kl. 18-20, Bikupan, Herrgårdsgatan 9 i Lessebo
  • 26 mars kl. 19-21, Konserthuset, V Esplanaden 10-14 i Växjö OBS! tiden

Varmt välkommen!

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Anna Ståhl eller Jan Borgehed. Kontaktuppgifter finner du i rutan uppe till höger.

Se Livsstil Kronobergs kampanjfilm om nätdroger,
klicka på bilden nedan.

 Dekorativ bild


Livsstil Kronobergs organisation

Ledningsgruppen
Ledningsgruppen, som består av länsledning, länspolismästare, regiondirektör och länets kommunchefer, prioriterar utifrån nationella mål och riktlinjer. Ledningsgruppen kan ge uppdrag till de egna organisationerna och beslutar om frågor kring det regionala förebyggande arbetet genom den regionala handlingsplanen.

Beredningsgruppen
Beredningsgruppen består av tjänstemän verksamma hos Livsstil Kronobergs huvudmän. Gruppen lämnar förslag på insatser och åtgärder till ledningsgruppen samt rapporterar och följer upp aktiviteter utifrån handlingsplanen. Beredningsgruppen ansvarar för att implementera ledningsgruppens beslut, i vilket också samrådsgruppen har stor del i.

Samrådsgruppen
Samrådsgruppen består av representanter från alla länets kommuner, Region Kronoberg, Polismyndigheten, Linnéuniversitetet, idéburna organisationer samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. Gruppen arbetar operativt med att driva frågorna kring det alkohol- och drogförebyggande arbetet och delar ett genomförande- och uppföljningsansvar för handlingsplanen. Kompetensutveckling sker efter behov.

 

Se Youtube filmen från Livsstil Kronoberg,
klicka på bilden nedan.

Youtube film från Livsstil Kronoberg

 

 

Kontakta oss

Anna Ståhl
Samhällsutvecklingsenheten
Anna punkt Stahl snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Stahl snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237182
Jan Borgehed
Alkohol- och tobakshandläggare
Samhällsutvecklingsenheten
jan punkt borgehed snabela lansstyrelsen punkt se¤jan punkt borgehed snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237426