Landsbygdsutveckling

​Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för hela landsbygdsprogrammet.​

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.  

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. I landsbygdsprogrammet ingår investeringsstöd till företag och projekt, miljöersättningar, miljöinvesteringar, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

EU-kommissionen har nu godkänt det svenska landsbygdsprogrammet.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. Det målet finns i den gemensamma strategin Europa 2020.

 

Ansökningsdatum för Landsbygdsprogrammets insatsområden i Kronobergs län

Landsbygdsprogrammet är indelat i så kallade insatsområden, särskilda konton, som är bestämda för hur de ska användas. Ansökningar som kommer in under en viss tidsperiod kommer att handläggas inom vissa tidsramar. 

Här finns information om beslutsomgångar och löpande handläggning.

Här finns Länsstyrelsens beslut om budget och beslutsomgångar 2017-03-31 och 2017-05-31i Landsbygdsprogrammet.

 Content Editor