Biodling

För att bekämpa allvarliga sjukdomar och skadegörare på bin finns en lagstiftning med regler för biodlingen.

Allt om biodling och vilka som är tillsynsmän hittar du på Skånes webbplats.

 

Enligt bisjukdomsförordningen ska amerikansk yngelröta samt varroa- och trakékvalster på bin bekämpas. Amerikansk yngelröta och varroakvalster förekommer i Kronobergs län, men trakékvalster har ännu inte påträffats i Sverige.

Innan levande bin, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, använda bikupor eller biodlingsredskap flyttas ut ur en församling, krävs flyttningstillstånd. Bitillsynsmännen utfärdar flyttningstillstånd efter att ha undersökt bina och bigården. Att få ett flyttningstillstånd är kostnadsfritt för biodlaren. Bitillsynsmännen får också göra undersökning om det finns skäl att misstänka amerikansk yngelröta eller trakékvalster i bigården. Även dessa undersökningar är kostnadsfria för biodlaren.

Från och med den 1 juli 2012

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.
www.lansstyrelsen.se/skane