Biodling

För att bekämpa allvarliga sjukdomar och skadegörare på bin finns en lagstiftning med regler för biodlingen.