Vithult

I naturreservatet Vithult kan man uppleva naturens skiftningar. I Stora Brorsmåla vandrar du bland prunkande örter och lummiga ädellövträd, i Vithults urskog möter du en mager barrskog med gamla och knotiga träd medan Tängsjö fly erbjuder mossar och öppna kärr där du om våren kan höra orrens spel.

Centralt i området ligger Vithults urskog, där många träd är så gamla att de började växa redan på 1700-talet, troligen efter en brand. Skogen har här varit fredad sedan 1937 som domänreservat. Många träd är draperade av hänglavar och på den döda veden växer ovanliga svampar.  

Tängsjö fly med sina fyra högmosseplan och omgivande kärr hyser de högsta våtmarksvärdena med skvattram, myrlilja och orkidéer. I de öppna kärren häckar grönbena. Även Tängsjö fly har varit domänreservat och omges av gammal skog.

Betesmarkerna kring Stora Brorsmåla har en rik örtflora med slåttergubbe, svinrot, solvända, jungfrulin och prästkrage. De gamla lövträden som finns här är viktiga värdträd för ovanliga lavar och svampar. Hassel finns i riklig mängd.

Områdets storlek med förhållandevis orörd skog gör att tjäder, orre och järpe trivs. Om vårnätterna kan man med lite tur höra pärlugglans rop. I lövrikare områden förgylls ett vårbesök av sång från svarthätta, trädgårdssångare och göktyta. I våtmarkerna Träholmasjön och Tängsjön finns enkelbeckasin, trana, tofsvipa, sångsvan knipa, kricka och gräsand.

Tängsjön och Tängsjöfly.

Vägbeskrivning

Följ väg 23 norrut från Växjö tills du passerat det s.k. "Nottebäckskrysset". Efter ca 1 km tar man höger mot Bredhälla. Efter ca 5 km finns skyltning till höger in mot reservatet. Följ skyltningen tills du når ett vägskäl med den första reservatsparkeringen, där du också hittar en karta med information till alternativa parkeringsplatser.  

 

Tillgänglighet

Parkeringsplats finns vid Stora Brorsmåla. Vid vägen söderut finns en parkering avsedd för handikappade, och härifrån går en stig som är tillgänglig med rullstol över den sänkta Träholmasjön fram till urskogen. Parkering finns också vid vägen nordost om urskogen. I södra delen av reservatet finns markerade strövstigar, dock ej framkomliga med rullstol.

 

Vithult nature reserve

This virgin forest is very old and almost undisturbed. Many of the trees began to grow in the 18th century and they were last thinned out in 1914. The forest has been protected since 1937. To walk over the mossy hills under lichen-clad knotty trees and perhaps see a capercaillie or hear a black woodpecker is a wonderful experience.

Tängsjö Fly is an almost completely undisturbed mire with areas of fen. Labrador tea and open pine woodland grow in the mire and in the fen there are many bog asphodels. If you visit one of the wetlands in the Realm of Meadows and Forest on an early spring morning, there is a good chance that you will be able to experience the courtship display of the blackcock. An autumn visit is enriched by the splendid colours and the smells from the mires.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Vithult naturschutz-gebiet

Dieser Wald ist auch sehr alt und fast unberührt. Viele Bäume sind aus dem 18.Jahrhundert und die letzte Durchforstung erfolgte 1914. Der Wald steht seit 1937 unter Naturschutz. Eine Wanderung über die moosbedeckten Hügel unter knorrigen, mit Flechten bewachsenen Bäumen ist ein schönes Erlebnis. Vielleicht begegnen Sie dabei einem Auerhahn oder Schwarzspecht.

Tängsjö fly ist ein beinahe unberührtes Moor mit einer Reihe von kleinen Waldseen. Im Moor wachsen Sumpf-porst und ein lichter Kiefernwald und in den Waldseen viel Beinheil. Der Besuch eines Feuchtgebietes im Wiesen-und Waldreich an einem frühen Früh-lingsmorgen bietet die große Chance, eine Birkhahnbalz zu erleben. Ein Herbstbesuch wird mit Farbenpracht und den Gerüchen der Sumpfböden belohnt.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern in den Naturschutzgebieten.


 

Varning för nedfallande träd

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 2014
Areal: 440 ha
Karaktär: Våtmark, skog, betesmark
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Staten/Naturvårdsverket, Sveaskog och privata

 

 Läs mer om Life to ad(d)mire

Logotyp för Life to ad(d)mire