Visjön

Visjön. Foto: Länsstyrelsen, Åsa Rehndell
En vandring på den sex kilometer långa stigen runt Visjön bjuder på spännande skogsnatur och härliga utblickar över sjön och dess öar.

Den markerade stigen börjar vid en rastplats vid sjöns utlopp. Det är själva Visjön med omgivningar som utgör naturreservat och syftet är att bevara en typisk näringsfattig smålandssjö omgiven av cirka 100-årig barrblandskog som ska få utvecklas fritt. Ännu äldre tallar finns på öarna och längs stränderna.

Väster om sjön höjer sig Visjöåsen cirka 10 meter över vattenytan. Det är en rullstensås som bildades när inlandsisen smälte för cirka 12 000 år sedan.

Visjön är ett uppskattat besöksmål som är lätt att nå med bil.

I Visjön ingår två områden som skyddades av dåvarande Domänverket 1952 och 1958 som domänreservat.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i Visjön naturreservat.

Tälta
Göra upp eld under tiden 1 april - 30 september.
Störa djurlivet
Fiske är tillåtet om du löser fiskekort.

Du får plocka bär och svamp för husbehov, men inga andra växter eller växtdelar. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Visjön nature reserve

A walk along the 6 km path that runs around Lake Vi (Visjön) offers you a chance to experience the exciting forest environment and wonderful views across the lake and its islands. The marked path begins at a resting-place near the lake’s outflow. To the west of the lake an esker rises approxi-mately 10 m above the level of the water in the lake. Lake Vi is a popular destination for an excursion and it is easy to reach by car.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Visjön naturschutzgebeit

Eine Wanderung auf dem 6 km langen Pfad um den See Visjö führt Sie durch eine schöne Waldlandschaft und bietet eine herrliche Aussicht über den See und seine Inseln. Der markierte Pfad beginnt an einem Rastplatz an der Mündung des Sees. Westlich davon erhebt sich eine Hügelkette ca 10 m über der Wasseroberfläche. Visjön ist ein beliebtes Ausflugsziel, das leicht mit dem Auto zuerreichen ist.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern in den Naturschutzgebieten.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 200 ha
Karaktär: Typisk smålandssjö omgiven av myr och barrblandskog
Kommun: Lessebo
Ägare: Staten/Sveaskog