Västra Åsnens övärld

Västra Åsnen. Foto: Martin Unell.
Naturreservatet utgör en viktig del av Åsnens övärld i Alvesta och Tingsryds kommuner. Den sträcker sig från Bergön i väster till Sirkön i öster, från Julö i norr till Lövöarna i söder. Inom reservatet finns närmare 200 öar, varav Bergön är den största med sina 70 hektar.

På öarna växer skog som inte brukats sedan lång tid tillbaka. På vissa öar är det lövskog, på andra barrskog. Större delen av reservatet består av vattenområdet mellan öarna. Öarna i sig utgör en mindre del av reservatet (170 hektar).

Ett mycket rikt fågelliv finns i området med störningskänsliga arter såsom storlom och fiskgjuse. För att ge dessa fåglar ro under häckningstiden har delar av området tillträdesförbud under tiden 1 april - 31 juli. Under hösten samlas stora mängder storskrake i de grunda vikarna i området för att fiska. Flockar på uppemot 20 000 har setts och årligen brukar flockar på 5 000-10.000 storskrakar uppträda i månadsskiftet november/december.

Dessutom rastar och övervintrar en hel del örnar vid sjön under senhöst-vår, vilka även de tar del av Åsnens rika fiskbestånd. En viss stödutfodring med självdöda, veterinärbesiktigade tamdjur sker också i regi av lokala fågelskådare. Detta är ett sätt att ge örnarna giftfri föda samt att minska dödligheten hos ungfåglarna som ännu inte lärt sig att jaga själva fullt ut. Det är mest havsörn som kan ses vid Åsnen och som mest har 48 örnar setts samtidigt (1997). Enstaka kungsörnar brukar dyka upp då och då under sina rundturer i Sydsverige på jakt efter föda.

Flygbild över Västra Åsnen.

Kanotleden Värendsleden passerar reservatets västra sida för att i söder korsa igenom reservatet.

 

Var rädd om naturen!

Det är förbjudet att under tiden 1 april - 31 juli vistas inom de på kartan snedstreckade områdena. Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Västra Åsnens övärld.

Störa djurlivet, exempelvis störa vid fåglars boträd
Plocka blommor eller skada vegetation
Tälta
Förtöja husbåt eller framföra hydrokopter, svävare eller liknande farkost
Elda
Medföra okopplad hund

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Västra Åsnens övärld nature reserve

The Västra Åsnen (Western Åsnen) archipelago nature reserve protects a large undisturbed archipelago in the western part of Åsnen. It is perhaps as a canoeist or as a fisherman in a boat that you come into contact with this area. The undisturbed forest and abundance of birds makes the area very valuable from a nature conservation point of view.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Västra Åsnens övärld naturschutzgebiet

Das Naturschutzgebiet Västra Åsnens övärld schützt eine große unberührte Inselwelt im westlichen Teil des Åsnen. Als Kanute oder Angler auf einem Boot kommt man in Berührung mit diesem Gebiet, das mit seinen unberührten Wäldern und einer arten-reichen Vogelwelt ein wertvolles Naturparadies ausmacht.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern in den Naturschutzgebieten.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1986
Areal: 1228 ha
Karaktär: Natursskogsbevuxna öar, Fågelområde
Kommun: Alvesta/Tingsryd
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda