Toftåsa myr

Den största delen av Toftåsa myr är av högmossetyp, delvis trädbevuxen. 1945 härjade en skogsbrand på delar av myren. På vissa av dessa delar växer idag ung tallskog.
Flygbild över Toftåsa myr

I myrens norra del ligger Toftagöl, omgiven av gammal tallskog med den lilla växten rosling på marken. I reservatets östra del finner vi Svartsjön. På Tranholmen strax väster om sjön växer urskogsartad tall- och barrblandskog.

Denna skog är kanske den äldsta i hela Kronobergs län. Tallskogen är omkring 375 år gammal och klassas som mycket värdefull och är av riksintresse. Hackspetthål i levande och döda träd utnyttjas av hålbyggande fåglar. Orrarna använder Toftåsa myr som spelplats och tranor, fiskgjuse och storlom häckar i området.

 

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Toftåsa myr.

Tälta
Ställa upp husvagn eller förtöja husbåt
Göra upp eld
Medföra ej kopplad hund
Skada vegetationen och störa djurlivet.
Det är förbjudet att plocka blommor men tillåtet att plocka bär och svamp för husbehov.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

 

Toftåsa myr nature reserve

The nature reserve Toftåsa myr (Toftåsa mire) is a partly-wooded raised bog. Its western edge borders the cycle path Åsnen runt (Around Åsnen). In the eastern part of the reserve there is a 400-year-old pine forest which has the character of a primeval forest. There are black grouse, cranes, ospreys and black-throated divers in the area.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Toftåsa myr naturschutzgebiet

Das Naturschutzgebiet Toftåsa myr ist ein teilweise auch mit Bäumen bewachsenes Hochmoor. An seinem westlichen Rand wird es von dem Fahrradwanderweg “Åsnen rund” tangiert. Im östlichen Teil des Gebiets befindet sich ein beinahe 400 Jahre alter Kiefernwald mit Urwaldcharakter. Birkhühner, Kraniche, Fischadler und Prachttaucher sind hier zu Hause.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern in den Naturschutzgebieten.

Ljungblåvinge (Plebejus argus). Foto: Länsstyrelsen

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1986
Areal: 156 ha
Karaktär: Myrområde
Kommun: Tingsryd
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda