Hitta till Osaby

Vägbeskrivning

Från Växjö kör du söderut på Teleborgsleden. Sväng höger mot Vederslöv. I Dänningelanda svänger du först vänster sedan höger mot Osaby. Efter drygt 3 km är du framme vid Osaby säteri där reservatsparkeringen ligger på höger sida av vägen.  

Tillgänglighet

Osaby är väl iordningställt för att ta emot besök. Från parkeringplatsen leder Hagmarksslingan (orange) runt reservatet via åkrar, ängar med grova lövträd och skog. Sjöslingan (blå) leder västerut från parkeringsplatsen till Vederslövssjön och tillbaka. En kortare markerad stig Hemmaängsslingan (röd) är barnvagnsvänlig följer delvis Sjöslingan.

Klicka här för karta i bättre kvalité.