Lidhultsåsen

Utsikt över Ältasjön

Reservatet består av ett område med isälvsavlagringar i form av oregelbundna åskullar omgivna av kärr och myrmark. Området omfattar 18 hektar fastmark och ligger mellan Lidhults samhälle och sjöarna Askaken och Ältasjön. Området är till största delen bevuxet med tallskog och det utnyttjas flitigt för friluftsliv, bland annat finns en badplats.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Lidhultsåsen.

Framföra och parkera fordon
Tälta och ställa upp husvagn
Elda
Störa djurlivet och skada vegetationen

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

 


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1980
Areal: 18 ha
Karaktär: Ås, tallmosse med kärr, tallskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Kommunen och kyrkan
Förvaltare: Ljungby kommun