Kronan

Kronan är ett område längs Möckelns strand med ädellövskog bestående av ek, avenbok och lind. Liksom flera av områdets andra naturreservat är detta en diabashöjd med därtill speciella växtförhållanden. Högsta punkten ligger ca 30 m över sjöns yta. Här och var går berget i dagen.
Naturstig i Kronan, norra entrén. Naturstigen passerar längs Möckelns strand. Foto: Lst, Anette A

Det är en speciell känsla att vandra i Kronan - lövträdens kronor högt där uppe bildar ett sammanhängande tak som gör att det faktiskt känns lite mörkt och trolskt här inne. Kanske är det så att upplevelsen förstärks av det starka ljuset från sjön.

Större delen av Kronan har varit äng med någon liten åker i. Lövskog har dock alltid funnits i branterna. Nu har lövskogen med ek, avenbok, lind och hassel åter tagit över hela Kronan.

Arter med stora krav på näring, som blåsippa, lungört, storrams, lundstjärnblomma och trolldruva, finns här. Det för regionen sällsynta gräset långsvingel förekommer. Stenknäcken hörs ofta.

De blockiga branterna har en intressant ormbunks- och mossflora samt gott om snäckor och sniglar.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Kronan.

Elda
Plocka växter och skada vegetationen i övrigt
Fånga insekter och andra djur
Medföra ej kopplad hund

Kronan nature reserve

Like several other nature reserves in the area Kronan is a diabase hill and because of this it has special growing conditions. The high-stemmed broad-leaved woodland and the mirror of Lake Möckeln provide a bewitching and beautiful experience.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Kronan naturschutzgebiet

Wie viele andere Naturschutzgebiete in dieser Gegend ist Kronan eine diabasische Felserhebung mit speziellen Gewächsen. Der hochgewachsene Edellaubwald verschafft zusammen mit dem Wasserspiegel des Möckeln zauberhaft schöne Eindrücke.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern
in den Naturschutzgebieten.

 

Långsvingel. Foto: Eva Elfgren
Långsvingel. Foto: Eva Elfgren


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1985
Areal: 9 ha
Karaktär: Ädellövskog, grönstenshöjd
Kommun: Älmhult
Ägare: Enskilda