Kråketorpskogen

I Kråketorpsskogen finns sedan 2015 en stig som leder genom områden där många träd blåste ner under stormen Gudrun. Här ges möjlighet att studera utvecklingen i skogen efter stormen. På plats finns mängder av klibbtickor på högstubbar och omkullfallna granar. Lövträd som björk och asp börjar också breda ut sig vilket gynnar fåglar såväl som större däggdjur.
Lunglav. Foto: Jonas Hedin

Området domineras av gammal barrblandskog. Längs Musterydsån som rinner söderut genom området finns olika former av kärr och sumpskogar. I den äldsta skogen i anslutning till våtmarkerna finns lavar som tyder på att området varit skogbärande under mycket lång tid. I delar av området finns en hel del döda träd och mycket gamla levande träd, som t.ex. flerhundraåriga tallar. Dessa urskogsliknande kvaliteter i en gammelskog om 200 ha gör området unikt i södra Sverige.

Fjärilarna gynnas av ljusöppna miljöer med blommande växter, skogspärlemorfjäril (Argynnis adippe). Foto: Ellen Flygare 
Fjärilarna gynnas av ljusöppna miljöer med blommande växter, skogspärlemorfjäril (Argynnis adippe). Foto: Ellen Flygare

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Kråketorpskogen.

Tälta
Elda
Medföra okopplad hund
Skada vegetationen och plocka växter (tillåtet att plocka bär och svamp för husbehov)

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Myrgöl. Foto: Ellen Flygare

 

Varning för fallande träd och grenar

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1993
Areal: 200 ha
Karaktär: Urskogsliknande barrblandskog
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda

 

 Beslutsdokument