Husebymaden

Husebymaden. Foto: Birgitta Warodell

Området invallades och tömdes på vatten på 1870-talet för att utöka de odlingsbara markerna. För att kontinuerligt hålla tillbaka vattnet från maden användes den s.k. Archimedes-skruven som alltjämt finns att beskåda i renoverat skick strax söder om Huseby bruk. Projektet med avvattning av maden blev dock endast en kortvarig succé. Maden övergavs som jordbruksmark på 1930-talet och började växa igen.

Efter hand föddes tanken att återskapa en fungerande våtmark av maden till gagn för det redan rika fågellivet vid Skatelövsfjorden.
Efter Husebymadens restaurering har en mängd fågelarter börjat häcka såsom gräsand, knipa, kricka, årta, bläsand, vigg, knölsvan, grågås, tofsvipa, strandskata, enkelbeckasin, rödbena, mindre strandpipare, sothöna, rörhöna och fisktärna.

Vid Husebymadens södra del har en parkeringsplats anlagts. Där finns också en rastplats med möjlighet att elda och ett informationscenter/fågeltorn har byggts.

Söndagsmorgnar i april samt de två första söndagarna i maj är tornet bemannat med ornitolog som ger tips om sevärdheter, aktuella fåglar som kan ses, lånar ut tubkikare etc. Vid andra tidpunkter kan man vända sig till Turistbyrån på Huseby för ev. guidning.
Tfn: 0470-75 20 97.

 

Var rädd om naturen!

Under tiden 1 april t.o.m. 30 juni och 15 september t.o.m. 31 oktober är det förbjudet att vistas inom de på kartan markerade områdena.Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Husebymaden.

Tälta eller ställa upp husvagn mm.
Elda annat än på iordningställd eldplats.
Plocka växter, samla in smådjur och medföra okopplat husdjur.
Störa djurlivet på ett närgånget sätt.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Husebymaden nature reserve

Huseby bruk is an estate of 2000 hectares with a very exciting history. A 17th century iron-works based on bog ore gives the area its character. The buildings at Huseby have been restored and it is a popular place that is well worth a visit. The nature reserve Husebymaden (Huseby marsh) was opened in 1998. It is a specially laid out wetland area with many birds. Osby sacrificial grove is a small reserve in an oak grove north of Huseby bruk. For more information contact Huseby bruk Tourist Information Centre, tel. 0470-75 20 97.

Complete lists of regulations can be found onsigns at the reserves.

Husebymaden naturschutzgebiet

Huseby bruk ist ein 2000 ha großes Gut mit einer sehr spannenden Ver-gangenheit. Eine Eisenhütte auf der Basis von Sumpferz aus dem 17. Jahrhundert prägte den Charakter dieser Gegend. Huseby ist heute eine restaurierte Anlage mit interessanten Ausstellungen und einer hohen Besucher-frequenz. Das 1998 eingeweihte Naturschutz-gebiet Husebymaden ist ein angelegtes Feuchtgebiet mit vielen Vögeln. Ein kleineres Naturschutzgebiet - Osby offerlund - liegt in einem Eichenwäldchen nördlich von Huseby bruk. Weitere Informationen erhalten Sie im Touristenbüro von Huseby bruk, Tel.: 0470-75 20 97.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildernin den Naturschutzgebieten.

 

 


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Tillträdesförbud

Markerat område har tillträdesförbud 1/4-30/6 och 15/9-31/10

 Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 130 ha 
Karaktär: Våtmark
Kommun: Alvesta
Ägare: Enskilda, kyrkan och Staten/Naturvårdsverket och Fastighetsverket

 

 Beslutsdokument