Hissö

Längst norrut på Kronobergshalvön leder en liten bro över till Hissö som har rikare vegetation än övriga öar i Helgasjön. På den östra sidan av ön, nere vid Helgasjöns strand,  ligger det lilla naturreservatet Hissö. Skogen på Hissö skyddades redan 1944 av dåvarande Domänverket som domänreservat.

Reservatet består av en 150-200 år gammal bokskog som gränsar till Helgasjön. I övrigt är barrskogsdominansen påtaglig på Hissö men genom riktad avverkning har lövskogsområden tillåtits breda ut sig allt mer. Flera förnämliga ädellövskogsområden med mycket bok och en del ek finns på Hissö. Stor omsorg i samband med skogsbruket på ön har lagts vid att strandzonerna ska naturvårdsanpassas och många stora tallar har friställts på ett medvetet sätt.

Hissö kan visa upp en rik markflora med bl.a. många intressanta svamparter. Här växter också kärlväxter som skogssallat och tandrot. Ett stycke efter bron på östra sidan om vägen växer en mycket gammal och döende ek som ofta får besök av förundrade och fascinerade människor.

Hissö är ett viktigt område också för friluftsliv. Man kan vandra, grilla eller bada vid några av de små sandstränderna.

Utsikt mot Kronobergs slottsruin från bron över till Hissö. Foton: Eva Elfgren

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Hissö.

Köra i reservatet
Tälta
Elda
Störa djurlivet
Skada vegetationen och plocka växter (tillåtet att plocka bär och matsvamp)

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Hissö nature reserve

On the most northerly point of Kronobergshalvön (the Kronoberg peninsula) a small bridge leads across to Hissö. The plant life here is richer than on other islands in Helgasjön (Lake Helga). The predominance of coniferous forest is obvious but selective felling is allowing the deciduous forest to expand. On the east side of the island, there is the small Hissö nature reserve. It consists of a 150-200 year old beech wood, which borders Helgasjön.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Hissö naturschutzgebiet

Auf der Halbinsel Kronoberg führt eine kleine Brücke in nördlicher Richtung auf die Insel Hissö mit der vielfältigsten Vegetation aller Inseln im Helgasee. Es dominiert noch Nadelwald, jedoch hat sich durch gezielte Abholzung der Laubwald immer weiter aus-breiten können. Auf der östlichen Seite der Insel liegt das kleine Naturschutzgebiet Hissö. Das Schutzgebiet besteht aus einem 150 - 200 Jahre alten Buchenwald, der sich bis zum Ufer des Helgasees erstreckt.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern
in den Naturschutzgebieten.


 Fakta

Skyddsår: 1996
Karaktär: Bokskog
Areal: 2,5 ha
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Statens fastighetsverk

 

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Beslutsdokument