Byvärma

Gården Byvärma är ett gammalt säteri med anor från mitten av 1300-talet. Här, vid Helgeåns utflöde lade sig aldrig isen ordentligt - därav kommer namnet “värma”.
Grönskande lövskog. Foto: Krister Wahlström, Skogsstyrelsen

Byvärma är ett vetenskapligt reservat som bildats för att skydda mycket ovanliga eller hotade insektsarter.

Reservatet består av hagmark, lövskog, blandskog, kärr och öar. Intill landsvägen finns två mycket gamla och grova ekar. I lövskogen finns många döda lövträd i olika förmultningsstadier.

En av de mycket sällsynta skalbaggarna som finns i Byvärma-reservatet är halvknäpparen Xylophilus corticalis. Den räknas till urskogsrelikterna i Europa och har en av sina få livskraftiga populationer i Sverige vid sjön Möckeln. Här tycks den främst utvecklas i grova björkar som har varit döda i många år.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Byvärma.

Tälta
Ställa upp husvagn och ankra husbåt
Elda
Rida
Medföra okopplad hund
Samla in insekter och andra smådjur
Skada vegetationen och plocka blommor

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Byvärma nature reserve
The privately owned farm Byvärma is an old manor with roots from the 14th century. The Byvärma Nature Reserve, which consists of parts of the farm, is a scientific reserve for the protection of endangered insects. There are two very large old oaks next to the road. There are no paths.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Byvärma naturschutzgebiet

Der in Privatbesitz befindliche Gutshof Byvärma ist ein alter Herrenhof mit Ahnen aus dem 14.Jahrhundert. Das Naturschutzgebiet Byvärma, das aus Teilen des Gutshofes besteht, dient dem Schutz bedrohter Insektenarten. Entlang der Straße stehen zwei uralte knorrige Eichen. Es gibt keine Wanderpfade.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern in den Naturschutzgebieten.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1993
Areal: 41 ha
Karaktär: Lövskog, blandskog, hagmark, kärr 
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda

 

 Lövträdsbock - Rhagium mordax

Lövträdsbock, kan hittas i lövträdsrika områden