Hitta till Bokhultet

Vägbeskrivning

Bokhultets naturreservat ligger någon kilometer söder om Växjös stadskärna. Området är lätt att nå till fots eller på cykel, då det ligger så stadsnära sydväst om söderleden. En av vandringsstigarna börjar utanför reservatet mellan Söder och Biskopshagen. Med bil når man reservatet från Söderleden, där skyltning finns. Parkeringsplatser finns vid Sundet, Vallanäsvägen, Bäckaslövs våtmark och vid Gamla Bäckaslövsvägen.

Tillgänglighet

Bokhultets naturreservat har ett väl utbyggt system av stigar med sevärdheter markerade. Genom hela reservatet löper en grusväg. Det finns också markerade cykelleder.

Klicka här för karta i bättre kvalité