Bjurkärr

Bjurkärr är ett av de mest besökta naturreservaten i länet och mycket väl iordningställt för att ta emot besökare. Informationsskyltar och rastplats finns i anslutning till parkeringen. Två markerade strövstigar finns i området, varav den med blå markering är grusad och handikappanpassad. Här finns också en handikapptoalett.

Bokskogen i Bjurkärr är ovanligt gammal. De äldsta träden är omkring 250 år. Skogens ålder och orördhet gör den rik på döda träd, avbrutna så kallade högstubbar och liggande, förmultnande stammar (lågor). Här finns ett mycket stort antal arter av vedinsekter, lavar och svampar, varav många är ovanliga. En av dessa är koralltaggsvampen, som har ett mycket säreget utseende. Den växer på starkt förmultnad lövved, till exempel bok.

I bokskogen finns ungefär hundra så kallade “Karolinerekar” insprängda. Enligt sägnen är det ekollon som hemvändande karoliner planterade på 1700-talet som gett dessa raka, högstammiga ekar.

Fågellivet är rikt med bland annat mindre hackspett, skogsduva, mindre flugsnappare och grönsångare på listan över intressanta arter. Under den kyliga delen av året erbjuder Bjurkärr dessutom fina möjligheter att studera havsörn och storskrake.

I Bjurkärr finns mycket naturinformation och längs vissa stigar kan man ta sig fram med till exempel barnvagn.

Bokskogen i Bjurkärr. Foto: Eva Elfgren.

Bokskogen i Bjurkärr. Foto: Eva Elfgren.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Bjurkärr.

Tälta eller uppställa husvagn
Plocka blommor, svamp och bär
Fånga insekter och andra smådjur
Störa djurlivet
Medföra ej kopplat husdjur
Göra upp eld, annat än på iordningställda eldplatser

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Bjurkärr nature reserve

The Bjurkärr nature reserve is very popular and is adapted for disabled people. The very old beech forest with occasional, unusually tall, planted oaks provides a wonderful “nature experience”. Because the forest is old and undisturbed, it is rich in dead wood and stumps, and this in turn creates an abundant flora and fauna. During the colder part of the year on this Peninsula in Lake Åsnen there are good opportunities to study goosanders and white-tailed eagles.

Complete lists of regulations can be found onsigns at the reserves.

Bjurkärr naturschutzgebiet

Das Naturschutzgebiet Bjurkärrs wird viel besucht und ist auch behindertenfreundlich. Bjurkärr bietet eindrucksvolle Naturerlebnisse in einem sehr alten Buchenwald mit ungewöhnlich hochgewachsenen Karolineneichen. Der alte Wald und seine Unberührtheit hinterlassen eine Menge tote Bäume und Baumstümpfe, die wiederum die Basis für eine artenreiche Flora und Fauna bilden. Während der kühleren Jahreszeit bietet diese Landzunge im See Åsnen gute Möglichkeiten zur Beobachtung von Gänsesägern und Seeadlern.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern
in den Naturschutzgebieten.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1960 och 2001
Areal: 238 ha
Karaktär: Bokskog och sjö
Kommun: Alvesta
Ägare: Staten/Skogsstyrelsen samt enskilda