Agnäs

Agnäs från ovan
Agnäs naturreservat är beläget på en udde som sträcker sig ut i sjön Åsnen, sydost om Torne bro utmed Julöfjordens östra del. Reservatet omfattar i huvudsak ädellövskog, men även vattenområden och småöar i sjön Åsnen. Skogen på Agnäs utgör en rest av den stora ädellövskog som en gång omslöt hela Åsnen.
Det dominerande trädslaget är reservatet är bok (ålder 80-120 år). Även vissa riktigt gamla bokar finns, liksom partier med ek, hassel och björk. I reservatets sydöstra del, som förr varit inägomark, finns en hel del lindar.

 

 

Bokblombock. Foto Jonas Hedin.

På Agnäs med tillhörande vattenområde och småöar häckar fågelarter som storlom, fisktärna och fiskgjuse. I lövskogen häckar bivråk, kattuggla, skogsduva, stenknäck, mindre hackspett och mindre flugsnappare. Här finns också många ovanliga svampar och lavar som är knutna till gamla träd och död ved liksom sällsynta insekter såsom bokblombocken.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Agnäs.

Tälta eller uppställa husvagn

Plocka blommor Plocka svamp och bär, annat än till husbehov

Fånga insekter och andra smådjur

Störa djurlivet

Medföra ej kopplat husdjur

Elda

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Agnäs nature reserve

Agnäs nature reserve south-east of Torne bridge is very beautiful and is dominated by broad-leaved deciduous forest. There are many species of bird, rare fungi, lichens and insects in the area. When you travel to the nature reserve you should bear in mind that Agnäs farm is privately owned.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves

Agnäs naturschutzgebiet

Das Naturschutsgebiet Agnäs süd-östlich der Tornebrücke ist besonders schön und wird durch einen Edellaubwald geprägt. Viele Vogelarten, seltene Pilze, Larven und Insekten sind hier zu Hause. Das Gut Agnäs befindet sich in Privatbesitz, was man bei einer Fahrt durch das Naturschutzgebiet beachten sollte.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern
in den Naturschutzgebieten. 


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 264,4 ha
Karaktär: Lövskog
Kommun: Alvesta
Ägare: Staten/Naturvårdsverket