Djur och natur 

Bild från naturreservatet Skårtaryds urskog, foto Martin Unell

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

 

Naturutflykter 2015

Hitta till våra naturreservat

Symbolen "snöstjärna" för naturreservat

Planerad nationalpark i Åsnen

Logotyp för Sveriges Nationalparker

Sveriges nationalparker

Life to ad(d)mire