Giftermål för underårig 

Blanketten är ifyllningsbar på datorn. Välj sedan "Spara som" på din egen dator och skriv ut och skriv under. Skicka blanketten till Länsstyrelsen, 351 86  VÄXJÖ.

Blanketten kan också skickas in digitalt med e-posten till kronoberg@lansstyrelsen.se och senare kompletteras med underskrift.

Ansökan om tillstånd för underårig att få gifta sig - blankett i pdf-format

Ansökan om tillstånd för underårig att gifta sig - information