E-tjänster och blanketter 

Här hittar du Länsstyrelsens alla blanketter. De är uppdelade på Bidrag & stöd, Tillstånd & anmälningar samt Övriga blanketter.


Använd filtreringsboxarna till höger för att lättare hitta det du söker.

Urval: Tillstånd & anmälan, MRensa urval
Filtrera på bokstav
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 0-9
Din sökning gav 2 träffar
  • Markavvattning

    Blanketten gäller åtgärder som faller under definitionen av markavvattning i 11 kap. 2 § punkt 4 i miljöbalken. Där framgår att markavvattning avser åtgärder som utförs för att avvattna mark, eller som utförs för att sänka, eller tappa ur ett vattenområde, eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Avvattning av ...


    Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  • Metallsökare, ansökan om användning

    Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar