Bitillsyn

Anmälan om uppställning av bisamhälle

Fr.o.m. den 1 juli 2012 handläggs dessa ärenden av Länsstyrelsen i Skåne län.

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/skane

E-post: skane@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 10 00