Cederflychtska fattighuset

V Kyrkogatan/Hospitalsgatan i Västervik
Cederflychtska fattighuset. Klicka för större bild i nytt fönster
Fattighuset, som tillkom genom en privat donation, byggdes 1749-51, troligen efter ritningar av Carl Hårleman. 1748 hade välborna Anna Hansdotter Cederflycht på Helgerum skänkt 100.000 daler kopparmynt till Västerviks stad för upprättande av ett fattighus "åt sexton usla och utarmade fattiga människor". Huvudfasadens dekorativa utsmyckning är koncentrerad till en kalkstensportal, som kröns av en inskriftstavla. Huset täcks av ett påtagligt högt tegeltak med utsvängda takfall.

 Fakta

Uppförd: 1749-51

Skyddad år: 1968

Fastighetsbeteckning: Hjälparen 2

Nummer: 2
( i Länsstyrelsens officiella byggnadsminnesregister)

Kulturhistoriskt minnesmärke

 Länkar till dokument och externa webbsidor

Hitta hit

Get Microsoft Silverlight